Tur Arama

Katılımcı Sayısı
Yetişkin Çocuk Bebek

Müze ve Örenyeri Turları

Müze, sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin muhafaza altına alındığı, sergilendiği yer veya yapılardır. Müzeler bilim, sanat, folklor ve antika eşyalar gibi çeşitli konularda toplanmış eserleri bir arada sunabileceği gibi doğa tarihi, etnografya ve havacılık gibi sadece tek bir konuyu içeren eserleri de sergileyebilir. Arkeoloji Müzeleri,Etnografya Müzeleri,Tarih Müzeleri,Güzel Sanatlar Müzeleri,Açık Hava Müzeleri,Bilim ve Teknoloji Müzeleri, Asker icirc; Müzeler, Özel Müzeler Başlıca Müze çeşitleridir.

Ören yeri; Günümüzde mesire yeri, kırsal eğlence, dinlence yeri ve turizm bölgesi olarak kullanılan, tarih öncesinde yaşamış uygarlıklar tarafından bırakılarak günümüze kadar gelmiş kendine has özellikleri olan aynı zamanda tarihi, sanatsal özelliklere sahip kısmen yada tamamen inşaa edilmiş taş yapıların bulunduğu alanları anlatan bir kavramdır. Çevre düzenleme projeleri, ören yerlerinin arkeolojik potansiyelini etkin bir şekilde korumak üzere, mevcut kullanım ve dolaşımdan kaynaklanan sorunların çözümü amacıyla yapım sürecinin genel ilke ve hedefleri, proje belgelerinin içeriği ve biçimi, yapılacak çalışmalarda izlenecek yöntem ve çalışmaların ayrıntılarıyla birlikte Ören yerleri korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları arasında sayılır.