Kaliteli, Güvenli ve Ekonomik Misya (Mysia) Bölgesi Turlarını en avantajlı fiyatlarla  www.mesatur.com 'dan online rezervasyon imkanları ile anında satın alabilirsiniz. 444 0 115

">

Tur Arama

Katılımcı Sayısı
Yetişkin Çocuk Bebek

Misya (Mysia) Turları

Misya (Mysia), Antik Çağ'da Anadolu'nun kuzeybatısında yer alan ve günümüzde yaklaşık olarak Bandırma , Erdek ve Balıkesir çevresine denk gelen bölgenin adıdır.smini, bölgenin yerli halkı olan ve ilk olarak Truva Savaşı döneminde Truvalıların müttefikleri arasında bahsi geçen Misyalılar (Mys Kavmi)dan almıştır. Ayrıca Misya isminin Lidya dilinde bir çeşit kayın ağacı anlamına gelen "mysus" kelimesinde türediği açıklaması antik çağ kaynaklarında yer almaktadır. Bölge Hitit metinlerinde Masa Ülkesi olarak geçer.ysia batıda Troad (Troas), güneybatıda Aiolis, güneyde Lidya, güneydoğuda Frigya ve son olarak doğuda Bitinya ile çevrelenmiştir. Bölgenin batı sınırını Gönen Çayı (Aesipus), doğu sınırınıda Mysian Olympus olarak adlandırılan Uludağ oluşturur. Misyalıların yayılımının güneyde Kula yakınlarındaki Yanıkyöre (Katakekaumene) bölgesine kadar uzatan kaynaklar olduğu gibi, bu bölgeyi Lidya (Meonia) veya Frigya'nın bir parçası sayan kaynaklar da bulunmaktadır. Bölgenin Frigya ile olan sınrları ise Strabo'unda şu şekilde belirttiği gibi,"Misyalılar’ın ve Frigyalılar’ın sınırları ayrıdır fakat aralarındaki sınır ayrımını yapmak zordur" kesin değildir. Bazı kaynaklarda tüm Batı Anadolu Misya, Lidya ve Karya arasında paylaştırılır. Bu görüşte Troad'nın tamamı ile Aiolis'in kuzeyide Mysiaya dahil edilir. Fakat bazı kaynaklara görede bölge Misya adı hiç kullanılmaz, onun yerine daha bilinen Frigya'ya itafen bölge Lesser Phrygia ya da Phrygia Minor yani(Küçük Frigya) olarak da adlandırılır. Daha sonraları ise yine az sayıda kaynak bölgenin özellikle Marmara kıyıları için Phrygia Hellespontica tabirini kullanmıştır. Bölgenin başlıca yükseltileri batıda Kazdağı(İda), doğuda Uludağ ve güneydoğuda bulunan Simav Dağı (Temnos)dir. Simav Çayı veya Susurluk Çayı denilen (Makestos) ise bölgenin en büyük akarsuyudur. Kaliteli, Güvenli ve Ekonomik Misya (Mysia) Bölgesi Turlarını en avantajlı fiyatlarla  www.mesatur.com 'dan online rezervasyon imkanları ile anında satın alabilirsiniz. 444 0 115